„Vašou najlepšou prácou je vyjadrenie seba samého. Možno v tom nie ste najlepší, ale keď to dokážete, ste jediným odborníkom.“

Frank Gehry

O mne

Súdny znalec, autorizovaný stavebný inžinier, konateľ

V roku 2014 som ako výberový študent absolvoval STU Stavebnú fakultu v Bratislave, odbor Pozemné stavby a architektúra a ako čerstvý absolvent som vyhral konkurz na pracovnú pozíciu Hlavného inžiniera projektu (HIP) a projektového manažéra na projekt štyroch akustických opôn v opere a činohre v Kolíne nad Rýnom v Nemecku.

Získané pracovné skúsenosti a výsledky práce ma viedli v roku 2015 k založeniu nového smeru v stavebníctve – Technická optimalizácia stavebných projektov pod značkou INGSITU, z lat. In Situ na mieste, čiže inžinier na mieste.

V rokoch 2016-2018 som pôsobil ako senior projektant a HIP na niekoľkých domácich a zahraničných projektoch ako napr. Sokolská Residence a Polyfunkčný bytový dom MamaPapa v Bratislave, alebo polyfunkčný komplex – hotel, apartmány, administratíva a obchod v meste Singen v Nemecku, kde som technickou optimalizáciou dosiahol úspory v desiatkach tisíc eur.

Po nadobudnutých bohatých skúsenostiach som v roku 2018 založil spoločnosť INGSITU s.r.o., ktorá od svojho vzniku poskytuje komplexné služby v oblasti architektúry, projekcie, inžinieringu a manažmentu realizácie pri zohľadnení technickej a ekonomickej optimalizácie stavebných projektov.
V roku 2019 po úspešnom absolvovaní autorizačnej skúšky som získal osvedčenie autorizovaného stavebného inžiniera pre konštrukcie pozemných stavieb a stal sa členom Slovenskej komory stavebných inžinierov – SKSI.

V roku 2021 som potvrdil svoju dlhoročnú prax úspešným absolvovaním znaleckej skúšky a po zložení sľubu som bol vymenovaný na Ministerstve spravodlivosti SR za súdneho znalca v odbore projektovanie v stavebníctve, v roku 2023 v odbore pozemné stavby a poruchy stavieb.

V roku 2023 bol môj profesijný životopis uverejnený v XI. vydaní Encyklopédií osobností Českej a Slovenskej republiky.

V roku 2024 som sa stal zakladajúcim členom a predsedom Občianskeho združenia Zjednotená Bratislava a členom Mensy Slovensko.

S pozdravom Ing. Juraj Jánoš

Kvalifikácia

2023

Súdny znalec – pozemné stavby, poruchy stavieb

2022

EDU Effective Business School – Success in Real Estate

2021

Súdny znalec – Projektovanie v stavebníctve

2019

Autorizovaný stavebný inžinier – Konštrukcie pozemných stavieb

2014

STU Stavebná fakulta, Bratislava – Pozemné stavby a architektúra

Členstvá

Kontakt

Kontaktný formulár