Prax v odbore
0 rokov
Konateľ INGSITU s. r. o.
0 rokov
Autorizovaný stavebnný inžinier
0 rokov
Znalec
0 roky

Kvalifikácia

2023

Súdny znalec – pozemné stavby, poruchy stavieb

2022

EDU Effective Business School – Success in Real Estate

2021

Súdny znalec – Projektovanie v stavebníctve

2019

Autorizovaný stavebný inžinier – Konštrukcie pozemných stavieb

2018

Konateľ – INGSITU s.r.o.

2014

STU Stavebná fakulta, Bratislava – Pozemné stavby a architektúra

Členstvá

Kontakt

Kontaktný formulár