„Vašou najlepšou prácou je vyjadrenie seba samého. Možno v tom nie ste najlepší, ale keď to dokážete, ste jediným odborníkom.“

Frank Gehry

O mne

Vitajte,

na mojom osobnom profile zameranom na profesijné výsledky.

Už od mladého veku som sa zaujímal o architektúru a stavebníctvo čo ma nasmerovalo na štúdium na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Bratislave a predurčilo ďalšie kroky môjho študijného a neskôr pracovného života. 

V roku 2014 som ako výberový študent absolvoval STU Stavebnú fakultu v Bratislave, odbor Pozemné stavby a architektúra a ako čerstvý absolvent som vyhral konkurz na pracovnú pozíciu Hlavného inžiniera projektu (HIP) a projektového manažéra na projekt štyroch akustických opôn v opere a činohre v Kolíne nad Rýnom v Nemecku.

Získané pracovné skúsenosti a výsledky práce ma viedli v roku 2015 k založeniu nového smeru v stavebníctve – Technická optimalizácia stavebných projektov pod značkou INGSITU, z lat. In Situ na mieste, čiže inžinier na mieste.

V rokoch 2016-2018 som pôsobil ako senior projektant a HIP na niekoľkých domácich a zahraničných projektoch ako napr. Sokolská Residence a Polyfunkčný bytový dom MamaPapa v Bratislave, alebo polyfunkčný komplex – hotel, apartmány, administratíva a obchod v meste Singen v Nemecku, kde som technickou optimalizáciou dosiahol úspory v desiatkach tisíc eur.

Po nadobudnutých bohatých skúsenostiach som v roku 2018 založil spoločnosť INGSITU s.r.o., ktorá od svojho vzniku poskytuje komplexné služby v oblasti architektúry, projekcie, inžinieringu a manažmentu realizácie pri zohľadnení technickej a ekonomickej optimalizácie stavebných projektov.

V roku 2019 po úspešnom absolvovaní autorizačnej skúšky som získal osvedčenie autorizovaného stavebného inžiniera pre konštrukcie pozemných stavieb.

V roku 2021 som potvrdil svoju dlhoročnú prax úspešným absolvovaním znaleckej skúšky a po zložení sľubu som bol vymenovaný na Ministerstve spravodlivosti SR za súdneho znalca v odbore projektovanie v stavebníctve a v roku 2023 v odbore pozemné stavby, poruchy stavieb

S pozdravom Ing. Juraj Jánoš

Kvalifikácia

2023

Súdny znalec – pozemné stavby, poruchy stavieb

2022

EDU Effective Business School – Success in Real Estate

2021

Súdny znalec – Projektovanie v stavebníctve

2019

Autorizovaný stavebný inžinier – Konštrukcie pozemných stavieb

2018

Konateľ – INGSITU s.r.o.

2015

Vznik značky INGSITU – Technická optimalizácia stavebných projektov

2014

STU Stavebná fakulta, Bratislava – Pozemné stavby a architektúra

2008

SPŠ Stavebná, Bratislava – Staviteľstvo

Architektúra a projekcia

Všetky stupne projektovej dokumentácie

Technická optimalizácia stavebných projektov

Vedomé znižovanie finančnej náročnosti, času realizácie a predĺženie životnosti stavebného diela už v projektovej fáze

Inžiniering

Vybavenie potrebných vyjadrení a povolení pred začiatkom stavebných prác alebo zmene účelu využitia objektu

Autorsko-technický dozor

Dohľad nad správnosťou realizácie stavebného diela v zmysle projektovej dokumentácie

Manažment realizácie

Manažment nadväznosti jednotlivých stavebných úkon

Súdne znalectvo

Projektovanie v stavebníctve

REALIZÁCIE

PROJEKTY

2022

Prestavba rodinného domu v pamiatkovej zóne na dve bytového jednotky
(Bratislava)

2022

Prestavba chaty na rodinný dom
(Bratislava)

2019

Modulárne apartmány – Motel M
(Malacky)

2017-2018

Polyfunkčný komplex – hotel, apartmány, administratíva, obchod
(Singen, Nemecko)

2016

Polyfunkčný bytový dom MapaPapa
(Bratislava)

2016

Sokolská Residence
(Bratislava)

2016

Prístavba telocvične pri ZŠ Kollárová
(Sv. Jur)

2014-2015

Akustické opony, Opera a Činohra
(Kolín nad Rýnom, Nemecko)

PROJEKTY A INŽINIERING

2021

DreamAudio Showroom
(Petržalka City 2, Bratislava)

2020-2021

Prestavba a modernizácia rodinného domu
(Šenkvice)

2021

Administratívno-konzultačné centrum 
(
Bardejov)

2021

Prestavba, dostavba – hobby priestor 
(Bratislava)

2020

Bar 
(obec Blahová)

2020

Bistro Vegan Kiosk 
(Bratislava)

2020

Kaderníctvo 
(Hlohovec)

INŽINIERING

2021

Rodinný dom OS3 – prestavba a modernizácia
(Bratislava)

2020

Kaderníctvo The Next Level
(Bratislava)

2020

Kaviareň Elko
(Bratislava)

MANAŽMENT REALIZÁCIE

2016

Predajňa potravín Korea Foods
(Panorama City, Bratislava)

2015

Kancelárie 5 Star Offices
(Eurovea, Bratislava)

Kontakt

Kontaktný formulár